KURSER

Kurser våren 2023

fika ingår i kurserna

Valpkurs

Startar hösten 2023

Antal gånger: 8 tillfällen ca 1,5 timme per gång. Valpkursen handlar om att stärka bandet mellan dig och din valp. Kursen innehåller bl.a. kontaktövningar, koppelträning, inkallning och genomgång av olika belöningsformer. Valpkursen fungerar som en form av introduktion för din som valpägare. För valpar mellan 3-7 månader, valpen kan vara över 7 månader.

Kursledare: Felicia Olsson

Tfn: 073-0762669.

Kursavgift: 800 kr + medlemsavgift till Möklinta Kennelklubb 100kr, 200 kr för familj. Avgiften betalas vid första kurstillfället.

Vardagslydnad

Startar söndag 16 april 10:00

Kursledare: Karin Gewert Tfn: 070-1301176
Målsättning: Lyckliga lydiga hundar och glada hundägare.
Kursinnehåll: Vi ska lära hundarna att gå fot, sitta, ligga, stanna, inkallning, prova på hopp över hinder, kontaktövningar, teori . Ett kurstillfälle kommer att vara ute i skogen.


Antal gånger: 8 tillfällen ca. 2 timmar per gång.
Kursavgift: 800 kr + medlemsavgift till Möklinta Kennelklubb 100kr , för familj200kr Avgiften betalas vid första kurstillfället.

Fortsättning vardagslydnad

startar söndag 16 april 13:00

Kursledare: Karin Gewert Tfn: 070-1301176
Vi jobbar på hundens grunder och strävar efter hundens vidareutveckling. Kursens innehåll kan formas utifrån deltagarnas önskemål.

Antal gånger: 8 tillfällen ca. 2 timmar per gång.
Kursavgift: 800 kr + medlemsavgift till Möklinta Kennelklubb 100 kr, 200 kr för familj. Avgiften betalas vid första kurstillfället.

Spårkurs


Start Lördagen 15 april 10.00


Kursledare: Karin Gewert tfn: 070-130 11 76
Spårkurs med bl. a. personsök.
Antal gånger: 8 tillfällen ca. 2 timmar per gång.
Ta med spårsele, spårlina, vatten till hunden, hundgodis och leksak. Medtag fikakorg och en stol att sitta på.
Kursavgift: 800 kr + medlemsavgift till Möklinta Kennelklubb 100 kr, 200 kr för familj. Avgiften betalas vid första kurstillfället.