NYA RESTRIKTIONER PGA PANDEMIN

(saxat från Wästmanlands Kennelklubb)

Vi har tagit del av FHM och regeringens beslut om förbud och restriktioner.

Inga sammankomster med fler än 8 personer samtidigt och inga långa stunder. Årsmötet 2021 kommer som det ser ut just nu att framskjutas till 2022. SKK har lagt det som förslag också.

Nya direktiv kan tas i början av 2021, i så fall kommer vi att annonsera det på hemsidan . Vi kommer att göra en årsberättelse som sig bör.

Lokalklubbarna som hann ha årsmöte i våras 2020 får ju också dispens för att ha till 2022. Kommer klubbarna att behöva byta ut personer till styrelsen, kan man ha konstituerat möte under resans gång. Banken kanske behöver uppdatering om teckningsrätt och föreningstecknare.