Regler för trivsel och säkerhet

Trivselregler för verksamhet som bedrivs inom Möklinta Kennelkubb

Innan Du kommer till oss:
• Se till att Din hund är vaccinerad och försäkrad.

När Du är hos oss:
• Ta med egen vattenskål för att undvika smittspridning.
• Respektera varandra, fråga alltid innan Din hund hälsar på andra hundar.
• Vi använder inte flexikoppel under våra kurser och aktiviteter då det minskar kontrollen över hunden och därmed kan det bidra till olyckor.
• Apellplanen används till träning, inte till lek och rastning.
• Plocka alltid upp efter Din hund.
• När någon minderårig hundförare deltar ska vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen alltid vara med.

Det här gäller för vaccinationer:
1. Hund (valp) under ett års ålder – vid lägst tio veckors ålder
2. Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan.
3. Vid förstagångsvaccinationen eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.

För att delta i Möklinta Kennelklubbs aktiviteter rekommenderas det att vaccinationen följs upp med påfyllning vartannat år.

För kennelhosta gäller vaccinet i 10 månader men det kan räcka med omvaccinering efter ett år. Den sprutan är din hund inte tvungen att ta men det rekommenderas eftersom det hos oss är så många hundar som vistas på samma ställe.

Välkommen till oss!