UTSTÄLLNING

Sommarens inofficiella utställning Möklinta Royal ställs in pga osäkerheten kring Coronapandemin.